Opinie Cristian Bichi, Consilier guvernator, Cancelaria BNR: Banca Centrală Europeană NU propune renunţarea la garantarea depozitelor bancare

5 ian 2018 Autor: Cristian Bichi

În ultima perioadă,  în mass-media românească şi pe diverse site-uri autohtone de Internet, şi-a croit drum informaţia conform căreia Banca Centrală Europeană recomandă renunţarea la garantarea depozitelor bancare. Nimic mai fals, după cum se va vedea în rândurile următoare.

Textul încriminat….

În data de 8 noiembrie 2017, Banca Centrală Europeană (BCE), la cererea legiuitorilor europeni, a emis o opinie juridică în legătură cu o propunere de directivă a Parlamentului Europen şi a Consiliului UE (parte a unui pachet mai larg de iniţiative legislative), ce aduce o serie de amendamente Directivei privind redresarea şi rezoluţia bancară (“directiva BRR”). Modificările propuse a fi aduse cadrului european de gestiune a crizelor financiare prevăd, printre altele, armonizarea competenţelor autorităţilor relevante din UE în ceea ce priveşte utilizarea moratoriilor bancare, pentru a se preveni retragerile masive de depozite (“bank runs”). Un moratoriu bancar este un instrument legal care permite unei autorităţi să suspende anumite obligaţii contractuale pentru o scurtă perioadă de timp.  Propunerile Comisiei Europene au în vedere utilizarea moratoriului bancar, atât în perioada de rezoluţie, cât şi în perioada premergătoare acesteia, cea de intervenţie timpurie.

Textul din opinia BCE amintită mai sus, adus în atenţia opiniei publice de un analist financiar, este următorul: “ Exceptarea generală a depozitelor garantate în cadrul schemelor de compensare a investitorilor trebuie înlocuită cu scutiri discreţionare acordate de autorităţile competente astfel încât să existe o anumită flexibilitate”[i]. Pe baza acestei formulări, analistul trage concluzia fermă că BCE recomandă renunţarea la garantarea depozitelor bancare. Mesajul în cauză este întărit de un avocat cunoscut pentru lupta purtată împotriva băncilor, care lansează în spaţiul virtual afirmaţia potrivit căreia Comisia Europenă are în lucru o reglementare pentru eliminarea garantării depozitelor din banci, cerută de BCE. Stirea începe apoi să se rostogolească în mass–media românească, cu potenţiale implicaţii negative asupra stabilităţii financiare a ţării. Toate aceste informaţii eronate, ce produc temeri inutile deponenţilor, puteau fi însă evitate, printr-o citire atentă a opiniei BCE încriminate.

…şi decriptarea sa corectă

Formularea “exceptarea generală a depozitelor garantate[ii]... trebuie înlocuită cu scutiri discreţionare” nu are nici în clin, nici în mânecă cu o renunţare la garantarea depozitelor. Propunerea de directivă anterior amintită, elaborată de Comisia Europeană şi aflată în discuţia Consiliului UE şi Parlamentului European (co-legiuitori europeni), contine prevederi precise prind condiţiile de declanşare a instrumentului “moratoriu”, durata şi sfera sa de aplicare. Depozitele acoperite nu fac însă obiectul acestui instrument. Prin urmare, exceptarea generală a depozitelor precizată în opinia BCE nu este de la garantarea depozitelor, ci de la intrarea acestora sub incidenţa moratoriului. BCE consideră că depozitele acoperite ar trebui să fie incluse în moratoriul pre-rezolutie, dar o astfel de măsură ar trebui însoţită de o anumită flexibilitate. Într-o astfel de abordare, pe perioada de câteva zile a moratoriului, autorităţile vor trebui totuşi să permită persoanelor având depozite acoperite să retragă sume limitate de bani compatibile cu “nivelul de protecţie stabilit de Directiva privind schemele de garantare a depozitelor”. Rezultă evident din propunerea BCE, că nimeni nu se va atinge de  plafonul de garantare de 100.000 de euro. Mai mult, BCE solicită să fie incluse măsuri de salvgardare pentru protejarea drepturilor deponenţilor, cum ar fi comunicarea clară a momentului când accesul (n.n. deplin) la depozite va fi restabilit. Deci garantarea depozitelor va rămâne în vigoare. Mai trebuie precizat că propunerea instituţiei europene are un caracter exploratoriu, fiind necesar să se studieze în continuare implicaţiile juridice ale acesteia. Potrivit BCE, propunerea sa s-ar putea dovedi a nu fi utilă (n. n.: şi deci, logic,  ar trebui să se renunţe la ea) dacă introducerea de restricţii temporare asupra miscării depozitelor acoperite ar putea duce la considerarea acestora din urmă ca indisponibile, conform legislatiei privind protecţia depozitelor. Într-o astfel de situaţie, s-ar declanşa automat plata depozitelor acoperite, ceea ce ar fi de natură să îngreuneze găsirea de soluţii pentru problemele instituţiei de credit respective.  

Mai trebuie subliniat că, pentru a fi preluată în textul directivei, propunerea BCE ar trebui să fie însuşită de co-legiuitorii europeni: Consiliul UE şi Parlamentul European. Aflat într-o etapă mai avansată de legiferare, Consiliul UE a propus recent ca depozitele acoperite să nu intre în sfera de cuprindere a moratoriului pre-rezoluţie. În perioada imediat următoare, vom afla şi poziţia celuilalt legiuitor european, care pare a fi în consonanţă cu Consiliul UE.

Concluzii

Propunerea BCE, încriminată pe nedrept în mass-media românească, se înscrie într-un proces de consultare tehnică largă între diferite entităţi la nivelul Uniunii Europene  şi  nu este de natură să afecteze garantarea depozitelor.

P.S. Observ că sădirea în rândul publicului a neîncrederii în plasarea şi/sau menţinerea de depozite bancare la instituţiile de credit este un subiect la modă. În spaţiul virtual circulă, de ceva timp, “zicerile” unui avocat (aflat în război cu industria bancară) privind faptul că banii deponenţilor la bancile B, P şi C (sic!) nu ar fi în siguranţă. Acesta nu suflă însă nici un cuvânt că în România există un sistem de protecţie a depozitelor. 

[i]Textul a fost preluat incorect din opinia BCE. Formularea sa exactă este următoarea: “Exceptarea generală pentru depozitele acoperite şi creanţele  prevăzute de schemele de compensare a investitorilor ar trebui să fie înlocuită cu excepţii  limitate cu caracter discreţionar acordate de autoritatea competentă pentru a se reţine un grad de flexibilitate”. În absenţa redării corecte a textului, s-ar înţelege că depozitele bancare sunt garantate de schemele de compensare a investitorilor, ceea ce evident că nu are sens potrivit prevederilor legislative naţionale şi europene.  

[ii] Ne aflăm în faţa unei traduceri greşite. Legislaţia europeană şi naţională privind garantarea depozitelor utilizează termenul de depozit acoperit, care e definit ca acea parte din depozitele protejate (“depozite eligibile”) care nu depăşeşte nivelul de acoperire de 100.000 de euro.

 

 
Cuvinte cheie:
bce
, garantare
, refuz
, propunere
, depozite bancare
Vizualizari:
Printeaza
zf.ro
Abonează-te la Închide