ZF România 100 de idei

Ioan Nani, Antibiotice: Definirea priorităţilor este esenţială. Trecerea graniţelor pentru businessurile locale se face doar cu investiţii

11 mai 2018 Autor: Roxana Petrescu

♦ Ioan Nani, directorul general al Antibiotice Iaşi, unul dintre cei mai longevivi directori dintr-o companie de stat, încurajează mediul local de business la investiţii, recunoaşterea internaţională nefiind altfel posibilă. „Afacerile se fac între oameni. Devii credibil doar investind“, spune şeful Antibiotice, unul dintre cele mai cunoscute branduri româneşti peste hotare, prezent în peste 75 de pieţe externe.

La nivel macro, Nani crede însă că susţinerea ocupaţiilor tra­di­ţionale, dublată de o promovare internaţională a acestora, dar şi focusul pe industria alimentară pot reprezenta pe termen lung oportunităţi de creştere pentru capitalul autohton, în contextul în care industria grea cel mai pro­babil va rămâne în mâinile unor grupuri internaţionale.

În acest context, definirea unor priorităţi la nivel de ţară, mereu conectate cu ceea ce se întâmplă pe plan ex­tern, este esenţială pentru Ro­mânia, mai spune cel care conduce unul dintre cei mai importanţi jucă­tori din industria farma locală.

Ioan Nani, 58 de ani, şi-a început activitatea la Antibiotice Iaşi în 1987 ca economist. După o pauză, revine în 1994 la Antibiotice ca director executiv financiar, pentru ca în 1998 să devină director general al com­pa­niei. Durata mandatului său este o rari­tate pentru o companie de stat, 53% din acţiunile Antibiotice fiind deţinute de Ministerul Sănătăţii.

Doar ca exemplu, de la începutul anului 2011 şi până în prezent, Transelectrica, fir­mă strategică pentru securitatea energetică a României, a schimbat 11 directori generali şi nenumărate consilii de administraţie, un loc în conducerea operatorului sistemului ener­ge­tic local fiind extrem de apetisant prin prisma bugetelor de investiţii pe care compania le are.

 

Din Iaşi în toată lumea

În timp ce Transelectrica, monopol, chiar a reuşit anul trecut să intre pe pierderi pentru prima dată în istoria firmei, profitul Antibiotice Iaşi a crescut cu 10%, până la 33,5 milioane de lei.

„La Antibiotice Iaşi am consolidat în timp o echipă dedicată şi extrem de perse­ve­rentă. Nu mă refer numai la managementul exe­cutiv, ci fac referire la peste 500 de per­soa­ne cu profesii şi meserii diverse. Am re­uşit să insuflu o dorinţă teribilă de a fi pro­fe­sio­nişti. Am construit apoi pe brandul Anti­bio­tice, dezvoltând activităţi tradi­ţio­nale şi con­solidând parteneriate tradiţionale. Afa­ce­rile se dezvoltă între oameni, iar noi am devenit credibili atunci când investind am reu­şit prac­tic să obţinem recu­noaş­tere inter­na­ţio­nală“, spune Nani.

 

Puterea celor mari

În acest moment, Antibiotice Iaşi deţine un por­tofoliu de 157 de me­dica­mente generice din 12 arii te­rapeutice, dezvoltând alter­na­ti­ve generice pentru tra­tarea afecţiu­ni­lor cardiovascu­la­re, der­matologice, ale siste­mu­lui ner­vos central, pre­cum şi pentru profi­laxia şi creşterea calităţii vieţii, potrivit site-ului com­paniei. Mai mult, brandul Anti­bio­tice este prezent în 75 de ţări ale lumii, fiind prac­tic unul dintre cele mai cunoscute mărci locale.

Compania a terminat anul trecut cu un business de aproape 337 de milioane de lei, în creştere uşoară (1,5%) faţă de 2016 şi cu peste 1.400 de oameni.

Antibiotice Iaşi este un business cu o tradiţie de peste 60 de ani, pri­mul produs fabricat în unitatea care pe vre­muri purta denumirea de Fabrica Chimică nr. 2 Iaşi fiind penicilina. La acel mo­ment (în 1955) compa­nia era singurul pro­ducător de penicilină din sud-estul Europei.

Pe termen lung însă, Nani crede că Antibiotice va fi integrată în activitatea unui mare producător farmaceutic şi că va fi orientată spre internaţionalizare prin spe­cia­li­zarea producţiei.

„Acum investim în tehnologie, siguranţă tera­peutică, individualizarea portofoliului de produse. Avem un plan de afaceri bine con­turat până în anul 2020, dar şi cel puţin două scenarii pe termen lung.“

 

Noile oportunităţi

La fel, directorul general al Antibiotice Iaşi este de părere că cea mai mare parte a industriei grele din România va fi deţinută de grupuri internaţionale, antreprenorii locali care acum mai activează în astfel de domenii urmând a se reorienta.

„Industriile grele, prelucrătoare, ramuri ale industriei chimice şi, din păcăte, cele constructoare de maşini vor dispărea din pre­ocuparea antreprenorilor români. Vom fi atraşi în zona de influenţă a marilor produ­că­tori internaţionali cu resurse financiare, ca­pacităţi mari de producţie şi potenţial.“

Nani crede că noile oportunităţi vor veni din zone care pun în valoare specificul na­ţio­nal. Inteligenţa locală a stat de exemplu la ba­za dezvoltării industriei IT, alături de o po­li­tică de stat reuşită, poate unul dintre pu­ţi­nele exemple în care autorităţile au înţe­les în timp util oportunitatea dintr-un sector.

„Ar trebui să fim atenţi la industriile ali­men­tare şi bogăţiile naturale“, mai spune Nani.

Pe termen lung, Nani spune că dezvol­ta­rea României va depinde de trei lucruri esen­ţiale, educaţia şi pregătirea forţei de muncă fiind una dintre ele. „Pilonii mai sunt ocupaţiile tradiţionale pentru care trebuie să des­coperim mereu metode de promovare in­ternaţională alături de definirea priorităţilor şi conectarea la economia externă.“

 

 

O campanie Ziarul Financiar și Storia